MAZURSKI DZIAŁACZ Z BOTOWA

3 marca 1865 r. urodził się w Botowie Gustaw Leyding. Był synem Augusta i Henrietty Hejnik.

Gustaw Leyding, senior
Botowo w okresie międzywojennym

Po ukończeniu szkoły ludowej w Botowie pracował w gospodarstwie oraz od szesnastego roku życia jako murarz. Służbę wojskową odbył w 43. pułku piechoty w Królewcu. Na początku lat 90. kupił w Hozębarku (ob. Labuszewo) 2,5-hektarowe gospodarstwo. W 1896 r. był współzałożycielem Mazurskiej Partii Ludowej. Do 1907 r. pełnił funkcje sekretarza i skarbnika Komitetu Wyborczego MPL w okręgu Szczytno - Mrągowo. W 1898 r. zaangażował się w agitację na rzecz polskiego kandydata do parlamentu, którym był startujący z powiatu ządzborskiego Zenon Lewandowski. W 1907 r. na skutek wewnętrznych konfliktów zrezygnował z zasiadania we władzach MPL.

W 1910 r. znalazł się w gronie założycieli mazurskiego Banku Ludowego w Szczytnie. Zakładał też (wspólnie z B. Labuszem) kółko rolnicze w Hozębarku. Zaangażował się w promocję czytelnictwa polskich książek wśród Mazurów. Przed I wojną światową, w celu podniesienia kultury rolnej, zorganizował wycieczkę Mazurów do Wielkopolski.

OKRES PLEBISCYTU

Po wybuchu I wojny światowej został aresztowany i oskarżony o zdradę stanu. Z braku dowodów zwolniono go. W okresie plebiscytowym zaangażował się po stronie polskiej. Był członkiem Polskiej Rady Ludowej w Szczytnie i polsko-niemieckiej Komisji Plebiscytowej na powiat szczycieński. Kilkakrotnie był napadany przez Niemców. W jednym z napadów stracił prawe oko. Ciekawie wyglądał wynik głosowania w rodzinnej wsi G. Leydinga. Według oficjalnie głoszonych statystyk niemieckich w tej związanej z polskim ruchem miejscowości w trakcie plebiscytu nie oddano za Polską żadnego głosu. Z dokumentacji wynika jednak, że za Polską głosowało tu aż 50 osób.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.