Trwa II etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. zł. W tym tygodniu prezentujemy kandydatki z gminy Jedwabno, Halinę Jaśniewicz z Lipnik i Marię Pyrzanowską z Pidunia.

Halina Jaśniewicz, Maria PyrzanowskaMARIA PYRZANOWSKA (Piduń)

Sołtysem jest już w sumie piątą kadencję, a trzecią po kilkuletniej przerwie. Po raz pierwszy została wybrana na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, po rezygnacji poprzedniej długoletniej sołtys. Pani Maria do Pidunia sprowadziła się w kwietniu 1986 r. po wyjściu za mąż. Z tej miejscowości pochodził jej małżonek. Dziś sołtys jest wdową, ma dorosłą córkę i wnuka. - Obecnie mieszkają w Poznaniu, ale często mnie odwiedzają i wspierają – mówi pani Maria.
Zawodowo pracuje jako agent ubezpieczeniowy PZU. W latach 2006 – 2010 była przewodniczącą Rady Gminy Jedwabno. Za jej kadencji wprowadzono fundusz sołecki, którego od samego początku była gorącą zwolenniczką. Wspomina, że ówczesna rada przeforsowała go wbrew rządzącemu wtedy gminą wójtowi Włodzimierzowi Budnemu. - Dzięki funduszowi mieszkańcy mają wpływ na decyzje dotyczące ich wsi – podkreśla. W samym Piduniu, liczącym  zaledwie 87 mieszkańców, w ramach środków pochodzących z funduszu udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji. Przy współudziale gminy wybudowano m.in. wiatę, która będzie służyć jako miejsce spotkań lokalnej społeczności. W tym roku planowane jest jej wykończenie. - Jeśli zostaną środki, to chcemy jeszcze zakupić urządzenia do siłowni na świeżym powietrzu – zdradza pani Maria. Sołtys wchodzi także w skład Grupy Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizującej program „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć”. Dzięki niemu udało się wyposażyć plac zabaw i zagospodarować boisko.
Sołtys aktywnie działa w Caritas przy parafii w Jedwabnie. Ostatnio organizacja ta po raz kolejny przygotowała bieg połączony ze zbiórką na rzecz zmagającej się z ciężką chorobą mieszkanki Nart.

HALINA JAŚNIEWICZ (Lipniki)

Funkcję sołtysa sprawuje drugą kadencję. W Lipnikach mieszka od 1974 r., kiedy to sprowadziła się tu z Mikołajek. Pracowała w sklepie, od kilku lat jest już na emeryturze. Wraz z mężem wychowała troje dzieci. Działa w miejscowym kole gospodyń. Od początku swojego sołtysowania kładzie duży nacisk na estetykę wsi, chcąc zerwać z jej popegeerowskim wizerunkiem. W ciągu ostatnich czterech lat, dzięki środkom z funduszu sołeckiego, udało się m.in. dokończyć remont świetlicy, postawić wiatę na placu w centrum miejscowości, a także wymienić dach na jednym z budynków socjalnych należących do gminy. Do tego ustawiono klomby z kwiatami. Niedawno, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego i przy wsparciu Gminy Jedwabno wybudowano taras przed świetlicą. - Wreszcie mamy do niej wejście z prawdziwego zdarzenia – cieszy się sołtys. Za sprawą pozyskanych sponsorów udało się także ogrodzić plac zabaw. W planach na najbliższy rok jest uporządkowanie terenu wokół świetlicy, a także budowa siłowni na świeżym powietrzu. Na to ostatnie zadanie sołtys chce pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Pani Halina interesuje się ogrodnictwem, jest wielbicielką kwiatów i drzew. W wolnych chwilach dużo czyta.

(ew)

FINAŁOWA PIĘTNASTKA:

• Gmina Dźwierzuty: Wiesław Domalewski (Orzyny), Beata Szostak (Popowa Wola)

• Gmina Jedwabno: Halina Jaśniewicz (Lipniki), Maria Pyrzanowska (Piduń)

• Gmina Pasym: Jolanta Augustowska (Narajty), Rafał Brzeziński (Leleszki)

• Gmina Rozogi: Danuta Ruszczyk (Klon), Monika Darmofał (Kwiatuszki Wielkie)

• Gmina Świętajno: Edyta Duda (Świętajno), Elżbieta Jabłonowska (Jeruty)

• Gmina Wielbark: Aneta Krzyszkowska (Łatana Wielka), Hanna Deptuła (Zieleniec)

• Gmina Szczytno: Mirosław Mierzejewski (Sasek Mały), Danuta Jezierska (Nowiny), Zdzisław Bogacki (Lemany)