Arkadiusz Leska zastąpi Edmunda Kucińskiego na stanowisku przewodniczącego Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców Heimat w Szczytnie.

W sobotę obradowało na swoim walnym zebraniu Stowarzyszenie Kulturalne Niemców Heimat w Szczytnie, liczące ponad 260 członków. Jednym z punktów był wybór władz na nową kadencję. Dotychczasowy przewodniczący Edmund Kuciński nie wyraził zainteresowania ubieganiem się o reelekcję ani wejściem w skład zarządu stowarzyszenia.

- Mam dużo zajęć związanych z prowadzen iem kancelarii notarialnej. Kierowanie stowarzyszeniem zostawiam innym – tłumaczy swoją decyzję Edmund Kuciński, który w zarządzie Heimatu zasiadał od początku jego powstania, Jego następcą wybrano Arkadiusza Leskę. - Na pewno da sobie radę. Życzę mu jak najlepiej – mówi odchodzący przewodniczący. Atutem Leski, co podkreślają członkowie stowarzyszenia, jest stosunkowo młody wiek i znajomość realiów samorządowych. Zasiada w radzie powiatu, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego rady. Przypomnijmy, że tydzień wcześniej Leskę spotkało inne wyróżnienie – został wybrany na szefa powiatowego SLD.

Do pięcioosobowego zarządu Haimatu na następną kadencję weszły jeszcze Maria Jerosz – sekretarz, Helena Samsel – skarbnik, Helga Jurewicz i Elza Mazanek. Najbliższym dla nich wyzwaniem będzie przygotowanie stowarzyszenia do planowanych w lipcu obchodów 20-lecia jego istnienia.

(o)