Proces dotyczący nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia „Helper” będzie się toczył przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Tak zdecydował Sąd Najwyższy, nie uwzględniając wniosku olsztyńskiego sądu o przekazanie sprawy innemu sądowi.

Helper będzie sądzony w Olsztynie
Sąd Okręgowy w Olsztynie nie wyznaczył jak dotąd terminu pierwszej rozprawy

Sąd Okręgowy w Olsztynie, uzasadniając swój wniosek, zwracał uwagę, że wśród osób zasiadających na ławie oskarżonych w sprawie „Helpera” są wysocy funkcjonariusze władz samorządowych, w tym prezydent Olsztyna, którzy są statutowo zobowiązani do współpracy z organami władzy sądowniczej. Status oskarżonego ma też jeden z ławników olsztyńskiego SO. To, zdaniem wnioskodawcy, mogłoby rodzić wątpliwości opinii publicznej co do bezstronności, co z kolei nie służyłoby dobru wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.