Oficyna Wydawnicza „Retman” oddała już do druku książkę Hermanna Golluba „Historia Szczytna” przetłumaczoną na język polski. Do dzisiaj jest to jedyna monografia dziejów miasta od średniowiecza aż do zakończenia I wojny światowej.

Skan okładki reprintowego wydania Golluba z 1993 roku

Autorką przekładu jest Małgorzata Szymańska-Jasińska, tekst do druku podał i wstępem opatrzył dr hab. Zbigniew Kudrzycki.

Niemieckie wydanie pracy Golluba („Geschichte der Stadt Ortelsburg”) ukazało się w Szczytnie w 1926 roku. Książka ta pozostaje do dzisiaj jedynym monograficznym opracowaniem dziejów miasta od średniowiecza aż do zakończenia I wojny światowej.

Polskie wydanie pracy Golluba ukazuje się we współpracy Oficyny Wydawniczej „Retman” i Instytutu Północnego w Olsztynie, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

„Historia Szczytna” trafi do sprzedaży pod koniec kwietnia.

(k)