W Muzeum Mazurskim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego wydania „Historii Szczytna” Hermanna Golluba, jedynej jak dotąd monografii miasta od czasów średniowiecza do zakończenia I wojny światowej. Uczestnicy spotkania wskazywali, że już czas, aby powstało opracowanie zawierające także najnowsze dzieje Szczytna.

Historia Szczytna wreszcie po polsku
Po części oficjalnej można było kupić książkę i zdobyć podpis autora wstępu, Zbigniewa Kudrzyckiego

DZIEŁO CZŁOWIEKA POGRANICZA

Pierwsze polskie wydanie „Historii Szczytna” Hermanna Golluba w tłumaczeniu Małgorzaty Szymańskiej – Jasińskiej to gratka dla mieszkańców interesujących się przeszłością miasta. Wydana w 1926 r. na zamówienie ówczesnego burmistrza Ernsta Meya publikacja była do tej pory znana tylko tylko osobom władającym językiem niemieckim. Teraz mogą przeczytać ją również ci, którzy się nim nie posługują.

Polskie tłumaczenie to efekt współpracy Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Oficyny Wydawniczej Retman z Dąbówka oraz Starostwa Powiatowego w Szczytnie, które dofinansowało przedsięwzięcie. Wstęp do książki napisał i opracował ją dr hab. Zbigniew Kudrzycki, historyk i samorządowiec, wójt gminy Rozogi.

Podczas prezentacji publikacji w Muzeum Mazurskim przedstawił on sylwetkę autora, Hermanna Golluba.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.