Po raz pierwszy w historii gminy Szczytno planowane w roku budżetowym wydatki mają przekroczyć zaczarowaną do tej pory granicę 20 mln zł.

Historyczny budżet

Rada Gminy Szczytno na swym ostatnim ubiegłorocznym posiedzeniu (22 grudnia) przyjęła budżet na 2005 rok. Po stronie dochodów przewiduje on 16,5 mln zł, czyli o 2,6% więcej niż w roku 2004. Największą pozycję stanowią dochody własne - 40,3%, a w dalszej kolejności subwencje z budżetu państwa - 37,4% oraz dotacje - 22,3%.

Wydatki mają być wyższe od dochodów o 3,65 mln zł i po raz pierwszy, przynajmniej w zakładanym planie, przekroczą 20 mln zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić będzie kredyt bankowy zaciągnięty na inwestycje. Zaplanowano na nie 5,5 mln zł, czyli 26% ogółu wydatków. Najwięcej środków pochłoną: budowa kanalizacji sanitarnej w Rudce (2,9 mln zł) i Korpelach (710 tys. zł) oraz budowy wodociągów w Gawrzyjałkach, Pużarach, Lipowcu (1 mln zł), a także Lipowej Górze Wschód, Czarkowym Grądzie, Nowym Gizewie, Płozach, Wawrochach i Jęczniku (200 tys. zł). Za 100 tys. zł zostanie wykonane oświetlenie drogowe na odcinku Szczytno - Lemany, tyle samo środków zostanie przeznaczonych na budowę nowych linii oświetleniowych w Lipowej Górze Wschód, Starych Kiejkutach, Korpelach, Płozach, Szczycionku i Lipowcu.

W Romanach powstanie zatoka autobusowa za 120 tys. zł, sporządzona zostanie też dokumentacja na budowę chodnika w tej miejscowości. W Olszynach i Nowinach zostaną natomiast zmodernizowane drogi gminne (212 tys. zł), a w Lipowej Górze Wschód będzie kontynuowana budowa gazociągu. Kolejny jego odcinek o długości 900 m ma kosztować 40 tys. zł.

Sporo środków zarezerwowano też na opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących budowy: sieci wodociągowej (Trelkowo, Wawrochy, Jęcznik), kanalizacji sanitarnej (Lemany, Zielonka, Szczycionek) i oświetlenia drogowego (Prusowy Borek, Romany).

Już nie w ramach inwestycji, ale zadań własnych będą remontowane drogi gminne i chodniki (185 tys. zł) oraz postawione przystanki w Siódmaku, Sędańsku, Olszynach, Pużarach i Lipowcu Małym (15 tys. zł). Gmina przekaże też starostwu 50 tys. zł dotacji na modernizację odcinka drogi powiatowej przebiegającej przez Prusowy Borek.

Zaplanowane zadania władze gminy zamierzają realizować przy dużym udziale środków zewnętrznych z Unii Europejskiej (3,5 mln zł).

- Mam wielką nadzieję, że dofinansowanie, o które wystąpiliśmy zostanie nam przyznane - mówił radnym wójt Sławomir Wojciechowski. - Po nieoficjalnych rozmowach wiem, że będzie dobrze.

Uspokajał ich jednocześnie, żeby się zbytnio nie przejmowali wysokim deficytem.

- Rok temu zakładaliśmy go w wysokości 4 mln zł, a w konsekwencji budżet zamknęliśmy 200 tys. nadwyżką przy 100% wykonaniu inwestycji - cieszył się wójt.

Stało się tak dzięki znacznemu zbiciu na przetargach kwot kosztorysowych, a także pozyskaniu w ciągu roku 1,3 mln zł ze źródeł zewnętrznych.

- Nasza gmina jest w bardzo dobrej sytuacji - chwalił plan dochodów i wydatków na 2005 rok Wojciechowski. Na przeciwległej szali postawił, nie wymieniając z nazwy, sąsiedni samorząd, w którym mieszkańcy jednej z miejscowości sami złożyli się na remont gminnej drogi.

- Dopóki jestem wójtem, nasi obywatele nie będą dopłacać do tego, co należy do zadań gminy - obiecywał Wojciechowski. - Nie po to w końcu mieszkańcy płacą podatki, żebyśmy je przejadali, tylko po to, by wracały na nasz teren w innej postaci, np. remontu dróg.

(o)

2005.01.12