Ogólnopolska akcja informacyjno – edukacyjna „Tour de Konstytucja” dotarła do Szczytna. Działacze społeczni i prawnicy zachęcali mieszkańców do udziału w zbliżających się wyborach oraz dyskutowali o wadach i zaletach jednomandatowych okręgów wyborczych.

Idźmy wszyscy na wybory
W dyskusji na temat jednomandatowych okręgów wyborczych uczestniczyli (od lewej): przedstawicielka środowiska adwokackiego Kinga Dagmara Siadlak, sędzia Paweł Juszczyszyn, prokurator Jarosław Onyszczuk i Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

ODDAJMY POLSCE 24 GODZINY

„Tour de Konstytucja” to trwająca od dwóch lat akcja informacyjno – edukacyjna mająca na celu przybliżanie obywatelom zasad demokracji i praworządności. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Robert Hojda, prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. W środę 6 września charakterystyczny busik „Tour de Konstytucja” zaparkował w pobliżu plaży miejskiej w Szczytnie. Wraz z pomysłodawcą akcji, przyjechali nim jeszcze: przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara, prezeska Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” Kinga Dagmara Siadlak, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn oraz prokurator Prokuratury Apelacyjnej/Rejonowej w Warszawie Jarosław Onyszczuk. Spotkaniu z mieszkańcami Szczytna towarzyszyło hasło „Głosuję na Polskę”, związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Przybyli prawnicy i działacze społeczni zachęcali obywateli do wzięcia w nich udziału. Robert Hojda apelował, aby w ich dniu, 15 października, „oddać” Polsce swoje 24 godziny, nie tylko poprzez zagłosowanie w wyborach, ale również bycie obserwatorem społecznym procesu wyborczego. Zachęcał również do tego, aby rozliczać polityków ze składanych obietnic.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.