Od wtorku działa w Urzędzie Miejskim punkt informacyjny, w którym mieszkańcy Szczytna mogą liczyć na bezpłatną pomoc fachowców z WSPol. w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony mienia. Porozumienie w sprawie jego utworzenia zawarły władze miasta oraz kierownictwo szkoły policji.

Informacja dla wszystkich

DYŻURY FACHOWCÓW

W Szczytnie od dawna brakowało miejsca, w którym przeciętny mieszkaniec mógłby zdobyć za darmo cenną wiedzę dotyczącą ochrony swojego bezpieczeństwa oraz uzyskać fachowe wskazówki od kompetentnych osób, jak uniknąć kradzieży, włamania czy napadu. Teraz to się zmieni. Od wtorku działa w Urzędzie Miejskim punkt udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Jego otwarcie to efekt umowy zawartej 1 lutego pomiędzy miastem a Wyższą Szkołą Policji.

Zgodnie z porozumieniem, punkt informacyjny czynny będzie w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 8.00 - 10.00. Interesanci mogą liczyć na całkowicie bezpłatną pomoc dyżurujących w nim wykładowców WSPol., zarówno prawników, jak i pracowników Zakładu Służby Prewencyjnej, specjalizujących się w zabezpieczaniu mienia. Jak zapewniają przedstawiciele szkoły, potrzebną wiedzę uzyskają tu również ofiary przemocy w rodzinie. Punkt będzie służył także m.in. przedsiębiorcom z branży turystycznej, których nie brak w powiecie.

- Mogą się tu dowiedzieć np. w jaki sposób zaprojektować obiekt przeznaczony dla turystów i jak zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo, by nie byli narażeni choćby na kradzieże pojazdów czy włamania - informuje podinsp. Agata Tyburska, kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej WSPol. Umowa została zawarta na czas określony i ma obowiązywać do końca tego roku.

SZKOŁA OTWARTA NA MIASTO

Według burmistrz Danuty Górskiej punkt informacyjny w mieście bardzo się przyda.

- Konieczność jego utworzenia radni zgłaszali wielokrotnie na sesjach, poza tym w trakcie cotygodniowych spotkań z mieszkańcami także sama odczułam, że jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc - mówi.

Dodaje, że przy realizacji zamierzenia spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony komendanta rektora WSPol. gen. Kazimierza Szwajcowskiego, którego odzew był niemal natychmiastowy.

- Taka jest rola szkoły. Jeżeli tylko pojawia się możliwość współpracy, od razu ją podejmujemy - mówi komendant Szwajcowski, podkreślając jednocześnie, że otwarcie punktu informacyjnego to tylko jedno z wielu wspólnych działań szkoły i miasta na rzecz bezpieczeństwa. Wśród innych podejmowanych wraz z władzami Szczytna inicjatyw wymienia realizowany niedawno wśród gimnazjalistów program przeciwdziałający narkomanii pod hasłem Profilaktyka a Teatr. Zwraca też uwagę na to, że efektem zaangażowania szkoły na rzecz lokalnej społeczności są patrole złożone ze studentów uczelni policyjnej. WSPol. włączy się także do pomocy w organizowaniu wypoczynku zimowego podczas nadchodzących ferii. Uczniowie szczycieńskich szkół będą mogli w tym czasie korzystać z niektórych uczelnianych obiektów.

(łuk)

2007.02.07