W minionym tygodniu w ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy

DGT z podmiotami podległymi Urzędowi Miejskiemu i Starostwu Powiatowemu w celu

uzgodnienia terminów i miejsc instalowania internetowych terminali. Wiąże się to z rozpoczęciem realizacji projektu

e-szczytno.

W minionym tygodniu w ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy DGT z podmiotami podległymi Urzędowi Miejskiemu i Starostwu Powiatowemu w celu uzgodnienia terminów i miejsc instalowania internetowych terminali. Wiąże się to z rozpoczęciem realizacji projektu e-szczytno.

Internet prawie dla wszystkich

Przypomnijmy, że inwestycja ta polega na budowie bezprzewodowej sieci teleinformatycznej, mającej zaspokoić potrzeby ludności w dostępie do informacji i usług internetowych. Realizacja planowana na lata 2010 - 2011 ruszyła z małym opóźnieniem, ale jej zakończenie główny wykonawca firma DGT ze Straszyna zapowiada na październik tego roku. Generalnie rzecz biorąc inwestycja polega na tym, że w ratuszu powstanie coś w rodzaju centrali internetowej, skąd drogą radiową oraz światłowodami będzie rozsyłany bardzo szybki, szerokopasmowy strumień danych. Trafi on do wszystkich jednostek podległych UM oraz starostwu, dzięki czemu takie instytucje jak szkoły, szpital, strażnica PSP, PUP, itp. (ogółem ponad 30 jednostek) zyskają darmowy, szybki internet, a także na jego bazie darmową telefonię. To tyle, jeśli chodzi o instytucje, ale na projekcie skorzystają także zwykli mieszkańcy naszego miasta. Otóż na dachach każdej z placówek podległych samorządowi lokalnemu zostaną umieszczone anteny rozsyłające sygnał wi-fi, zapewniający w promieniu ok. 200 m dostęp do bezpłatnego internetu. Będzie jednak on ograniczony, bo zablokowane zostaną strony o treściach pornograficznych i oferujące ściąganie nielegalnych filmów czy plików muzycznych. Według zapewnień generalnego wykonawcy, hotspoty obejmą swoim zasięgiem ok. 70% obszaru miasta. Koszt całego przedsięwzięcia to 4,1 mln zł, z czego 3,5 mln jest refundowane przez fundusze europejskie.

Marek J.Plitt