W poprzednim „Kurku” ukazał się artykuł na temat wakatów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Napisaliśmy w nim, że rzecznik uczelni nie udzielił w wyznaczonym przez nas terminie odpowiedzi na nasze pytania. Otrzymaliśmy ją dopiero po oddaniu gazety do druku. Oto nasze pytania i odpowiedź rzecznika:

1. Jaka jest w WSPol liczba nieobsadzonych etatów mundurowych na dzień 30 września 2015 r.?

2. Jaka jest kwota oszczędności finansowych z tego tytułu?

3. Na jakie cele zostały przeznaczone te środki?

4. Dlaczego oszczędności z wakatów powstałe w latach 2012 – 2014 nie zostały przeznaczone np. na remont byłego internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Mickiewicza czy też odbudowę kasyna znajdującego się na posesji WSPol?

5. Czy tak duża liczba wakatów nie wpływa na poziom i jakość kształcenia?

Odpowiedź nadesłana przez rzecznika WSPol podinsp. Marcina Piotrowskiego:

Na dzień 1 października 2015 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie jest 19 nieobsadzonych etatów. Stanowi to około 8% stanowisk w naszej Uczelni. Stawiamy bardzo wysokie wymagania wobec osób chcących u nas pracować – dotyczą one kwalifikacji, stopni naukowych, doświadczenia i umiejętności - dlatego niełatwo pozyskać chętnych do pracy w WSPol spełniających stosowne kryteria.

Oszczędności wynikające z liczby wakatów są każdorazowo przeznaczane na dodatki motywacyjne dla wykładowców. Decydujące znaczenie przy przydzielaniu takich dodatków ma jakość pracy, zaangażowanie oraz dorobek naukowo-dydaktyczny osób wyróżnionych.

Ze względu na przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie oszczędności z wakatów nie mogą być przeznaczane na wydatki o charakterze inwestycyjnym, ale muszą być wykorzystane na wydatki o charakterze osobowym.Z roku na rok liczba wakatów w WSPol zmniejsza się. Liczba wakatów nie wpływa na jakość kształcenia w naszej Uczelni.

podinsp. Marcin Piotrowski

rzecznik WSPol