W sali całorocznej ruin zamku krzyżackiego w Szczytnie odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach apelowali do włodarzy samorządowych o to, by bardziej doceniać pracę ludzi kultury, w tym także w wymiarze finansowym.

Inwestujcie w kulturę
Pracownicy MBP i MDK wspólnie zaśpiewali własną wersję przeboju Pawła Domagały

Co roku pod koniec maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury. Tym razem powiatowe obchody zorganizowało miasto Szczytno, zapraszając pracowników bibliotek i ośrodków kultury z całego powiatu do sali całorocznej ruin zamku krzyżackiego. Gospodarz uroczystości, burmistrz Krzysztof Mańkowski, podkreślał, że o rozwoju danego samorządu nie decydują wcale inwestycje infrastrukturalne, ale te dotyczące szeroko pojętej kultury. Z kolei starosta Jarosław Matłach zauważał, że obecnie, w dobie coraz dynamicznej rozwijających się technologii cyfrowych, bibliotekarze stają przed wielkim wyzwaniem, jak zachęcić ludzi do czytania i odwiedzania bibliotek.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.