SŁUŻBY MUNDUROWE

Zwiększaniu bezpieczeństwa mieszkańców regionu służy inwestowanie w służby mundurowe.

Inwestujemy w bezpieczeństwo
Otwarcie posterunku policji w Dubeninkach

W całym kraju trwa przywracanie wcześniej zamykanych posterunków i komisariatów policji. W naszym województwie w roku 2019 powstał nowy komisariat w Korszach oraz posterunek w Iłowie-Osadzie, w tym roku powstanie nowa siedziba komendy w Bartoszycach oraz posterunki w Łukcie i Świętajnie. W sumie na realizację zadań inwestycyjnych warmińsko-mazurskiej policji przeznaczono ponad 30 mln zł. Do tego należy dodać zakup 58 samochodów i 2 łodzi.

W ubiegłym roku komendy Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciły się o sprzęt transportowy i ratowniczy wartości ponad 9 mln zł. Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej przekazana została dotacja celowa na zakup 24 samochodów ratowniczo-gaśniczych, a dodatkowo z zasobów PSP przekazano 12 pojazdów. Jednostkom OSP działającym w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przekazano również dotację na poprawę wyposażenia w kwocie blisko 3,5 mln zł oraz dotację MSWiA dla 199 jednostek spoza ksrg z województwa na kwotę 1,84 mln zł. W Elblągu powstaje nowa komenda miejska, nową strażnicę ma Gołdap, w planie jest też m.in. nowa komenda powiatowa w Ostródzie i jednostka ratowniczo-gaśnicza w Olsztynie.

W 2019 roku w województwie otwartych zostało 8 sal edukacyjnych, obecnie funkcjonuje ich już 11, kolejne 2 zostaną otwarte w tym roku.

OCHRONA GRANIC

Budowa siedziby KM PSP w Elblągu

Fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa ma działalność Straży Granicznej, która w przypadku naszego województwa chroni jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i NATO. To nie tylko patrolowanie często trudno dostępnego terenu, ale też zapobieganie nielegalnej migracji czy wykrywanie przestępstw skarbowych. W celu usprawnienia realizacji powierzonych zadań w Dubeninkach powstał nowy kompleks obiektów współfinansowany z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Z kolei w Barcianach w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego trwa budowa placówki Straży Granicznej.

Warto wspomnieć, że funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w ubiegłym roku ujawnili i zabezpieczyli nielegalne towary

o wartości 18 mln zł, głównie krajankę tytoniową i papierosy, a także samochody, narkotyki, alkohol i paliwa. Ich działania doprowadziły do rozbicia grup przestępczych oraz zabezpieczenia nielegalnych wyrobów akcyzowych.

W tym okresie przeprowadzili 272 czynności kontrolne mające na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia, obejmujące łącznie 6775 cudzoziemców. Stwierdzono, że 1062 obcokrajowców pracowało w Polsce niezgodnie z przepisami, w następstwie czego nałożono 190 mandatów karnych na kwotę ponad 46 tys. zł, skierowano do sądów 81 wniosków o ukaranie przedsiębiorców. 106 pracodawcom sądy wymierzyły grzywny na łączną kwotę ponad 192 tys. zł.

Nowy skaner na przejściu granicznym w Gołdapi

SŁUŻBA ZDROWIA

W ramach programu wymiany ambulansów na potrzeby Ratownictwa Medycznego 8 podmiotów otrzymało dotacje Ministerstwa Zdrowia w wysokości

3,6 mln zł. Do tego trzeba doliczyć dodatkowe środki przeznaczone przez wojewodę na Ratownictwo Medyczne – to ponad 110 mln zł. Z budżetu państwa trafiły do województwa również środki na realizację programu „Razem Bezpieczniej” – ponad 731 tys. zł, zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych – 880 tys. zł oraz dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego – niespełna 4,5 mln zł.