Szkoła Podstawowa w Wawrochach otrzyma ponad 300 tys. zł, a Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie blisko 1,2 mln zł na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze środowisk wiejskich i niezamożnych. Dzięki nim dzieci i młodzież mają poprawić swoje wyniki w nauce oraz być na bieżąco z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Inwestycja w młodych

Środki na realizację projektów pochodzą z programu Kapitał Ludzki. Dofinansowanie wynosi 100%, co oznacza, że samorządy nie ponoszą żadnych kosztów. Szkoła Podstawowa w Wawrochach na organizację zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych otrzyma 304 tys. złotych, a Zespół Szkół nr 3 prawie 1,2 mln złotych. Podpisanie umowy na realizację projektów miało miejsce w czwartek 8 września. Urząd Marszałkowski reprezentowała wicemarszałek Urszula Pasławska, która zwracała uwagę na to, że choć środków w ramach Kapitału Ludzkiego jest dużo, to jednak tylko 1/5 chętnych otrzymuje dofinansowanie. - Dlatego szczególne uznanie należy się autorem wybranych do realizacji projektów – podkreślała marszałek. W przypadku obu szkół twórcami i pomysłodawcami przedsięwzięć są nauczyciele. Najwięcej, bo aż 290 uczniów skorzysta z dodatkowych zajęć w ZS nr 3. Są one adresowane w pierwszej kolejności do młodzieży ze środowisk wiejskich i mającej trudną sytuację materialną. - Stawiamy na wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, aby uczniowie bardziej chłonęli wiedzę – mówią autorki projektu realizowanego w ZS nr 3, Monika Chorążewicz i Elżbieta Weichaus - Kończyk. Szkoła przeznaczy ponad 140 tys. zł na zakup tablic multimedialnych, komputerów stacjonarnych, laptopów oraz pomocy dydaktycznych. Nauczycielki liczą, że dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie klas I - III liceum mający problemy w nauce, poprawią swoje wyniki oraz uzyskają wsparcie w wyborze zawodu. W ramach projektu młodzież będzie też uczestniczyć w zajęciach językowych i komputerowych z możliwością uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności. Uczniowie mogą skorzystać również z kursu technik szybkiej nauki oraz uzyskają pomoc psychologa, pedagoga, a także doradcy zawodowego. W ramach projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

(ew)