Planowane na początku roku inwestycje w wysokości 2,8 mln zł gmina Dźwierzuty wykonała zaledwie w połowie. To niespełna 5% ogólnych wydatków samorządu, wynik wystawiający mu nie najlepsze świadectwo. Mimo to radni jednogłośnie udzielili wójt absolutorium i obdarzyli wotum zaufania, a przewodniczący rady życzył jej wszystkiego najlepszego na … nowej drodze.

Inwestycje ledwo na 5 procent
Niskie wykonanie inwestycji nie wzbudziło u radnych żadnych wątpliwości

Dźwierzuty to kolejny samorząd, który podsumował swoje ubiegłoroczne dochody i wydatki. Te pierwsze wyniosły 36,3 mln zł. Złożyły się na to przede wszystkim: dotacje celowe – 13,7 mln zł i subwencja ogólna – 10,1 mln zł. Dochody własne sięgnęły 10,5 mln zł, tj. 28,9% ogółu dochodów gminy. Z tytułu podatków i opłat do kasy gminy wpłynęło 9,5 mln zł, z tego najwięcej za posiadane nieruchomości – 3,7 mln zł oraz z udziału we wpływach z podatku dochodowego – 2,6 mln zł.

Dochody z podatków i opłat mogły być większe, ale gmina ustaliła je na niższym, niż dopuszczalny, poziomie. - Mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury przemysłowej i bezrobocia – uzasadnia skarbnik Agata Urbańska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.