Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i przebudowy dróg zdominują tegoroczny plan inwestycyjny gminy Rozogi. Przeznaczone na to środki w znacznej części pochodzić będą ze źródeł zewnętrznych.

Inwestycje z dużym dofinansowaniem
Gruntownej modernizacji doczeka się dach na budynku szkoły w Rozogach. Koszt inwestycji szacowany jest na 1,2 mln zł

Tegoroczne dochody gminy Rozogi planowane są na 29,7 mln zł i mają być niższe o ponad 2 mln zł niż w roku minionym. To głównie za sprawą przeniesienia z GOPS-u do ZUS-u wypłacania świadczenia 500+. Mniejsze o 1,5 mln zł będą wpływy z budżetu państwa otrzymywane w ramach subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku PIT. To, jak mocno akcentował wójt Zbigniew Kudrzycki, ujemny efekt Polskiego Ładu. Znacznie większe jednak powinny być z rządowego programu korzyści. Pochodzące z niego aż 3,8 mln zł zasilić ma planowane na terenie gminy inwestycje szacowane na 6,3 mln zł (20% ogólnych wydatków).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.