Wójt gminy Sławomir Ambroziak dołączył do grona włodarzy, którzy uzyskali od radnych wotum zaufania i absolutorium z wykonanego budżetu. Miniony rok dla jedwabieńskiego samorządu nie był jednak do końca satysfakcjonujący. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych inwestycji, a wszystko przez problemy z wyłonieniem wykonawców spowodowane drastycznym skokiem cen.

Inwestycje z niedosytem
Jedną z największych ubiegłorocznych inwestycji w gminie Jedwabno była budowa PSZOK-u

W programie czerwcowej sesji Rady Gminy Jedwabno znalazły się punkty dotyczące udzielenia wójtowi Sławomirowi Ambroziakowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zanim jednak przyszła na nie pora, włodarz omówił „Raport o stanie gminy”. Z przedstawionych w nim danych dotyczących demografii przebija pesymizm.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.