Inwestycje wodociągowe, drogowe oraz budowa ścieżki rowerowej po dawnej linii kolejowej – to największe zadania, które będą realizowane na terenie gminy Dźwierzuty w tym roku.

Inwestycje za 10 milionów
Przebudowy i rozbudowy kosztem 500 tys. zł doczeka się remiza OSP w Dźwierzutach

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2021 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 37 mln zł, z czego dochody własne, na które składają się podatki i opłaty oraz dochody z majątku gminy – 9,2 mln zł (24,8% dochodów). Wyższe od dochodów, aż o 3,8 mln zł mają być wydatki. Deficyt pokryją kredyty i pożyczki w wysokości 3,3 mln zł oraz niewykorzystane środki własne. Na zadania majątkowe zaplanowano 10,2 mln zł, czyli 25% ogółu wydatków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.