Ósmoklasiści z powiatu szczycieńskiego poznali wyniki swojego niedawnego egzaminu. Niestety, są one gorsze nie tylko od średniej krajowej, ale i wojewódzkiej. Na tym tle bardzo korzystnie wypadli uczniowie z Gromu, którzy ze wszystkich trzech podstawowych przedmiotów uzyskali średnie plasujące ich na powiatowym podium. Z polskiego najlepiej spisali się uczniowie w Rozogach, a z matematyki – Wielbarka.

Jak grom z jasnego nieba
Uczniowie VIII klasy z Gromu ze swoją obdarowaną kwiatami wychowawczynią Małgorzatą Rogalą

W województwie warmińsko-mazurskim uczniowie uzyskali średnio 56 procent z egzaminu z języka polskiego, a z matematyki – 42 procent. Z kolei z języka angielskiego, który był najczęściej wybieranym językiem obcym, uzyskali 61 procent. Są to wyniki odstające o 4-5% od średniej krajowej. Warmińsko-mazurski wicekurator oświaty  Wojciech Cybulski, tłumaczy to tak: - Nasze województwo jest bardzo specyficzne. Na przestrzeni wielu ostatnich lat zlikwidowano tu bardzo dużo szkół. Zdecydowana większość uczniów musi każdego dnia dojechać do szkoły. Jest dłuższy czas pobytu poza nią. Dojazdy sprawiają, że uczniowie bardzo często nie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.

ROZOGI NAJLEPSZE Z POLSKIEGO

Na tle słabego wyniku województwa jeszcze słabiej wypadł powiat szczycieński. Do wyjątków należą placówki, gdzie średnia przewyższała, bądź była równa średniej krajowej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.