Odsetek wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach świętych w parafiach dekanatu Szczytno waha się od 17 do 25%. Przystępujących do komunii świętej jest nieco mniej niż 10%. Dziekan ks. Andrzej Wysocki liczy, że wskaźniki poprawią się po wejściu w życie zakazu handlu w niedzielę. - Poza tym staramy się stwarzać naszym parafianom jak najlepsze warunki pobytu w kościele – deklaruje dziekan.

Jak przyciągnąć wiernych?
Dzięki podpisanej umowie ks. Andrzej Wysocki otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 370 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu kościoła

PRZERZEDZONE PARAFIE

Od 1980 roku w wybraną niedzielę października we wszystkich polskich parafiach przeprowadza się liczenie wiernych i przystępujących do komunii. W ostatnich latach odsetek uczestniczących w niedzielnej mszy oscyluje w granicach 40 procent, a przyjmujących komunię - 17 procent. To jest średnia dla całego kraju. Najwyższa frekwencja w kościołach jest w diecezji tarnowskiej (70,5%), najniższa - łódzkiej (26%).

Ostatnie liczenie, które miało miejsce 15 października ubiegłego roku wskazuje, że w dekanacie Szczytno we mszach uczestniczy od 17 do 25% wiernych.

- To mało w porównaniu ze średnią krajową – przyznaje dziekan dekanatu Szczytno i jednocześnie proboszcz parafii św. Krzyża ks. Andrzej Wysocki. Zaraz jednak dodaje, że przyczyną są nieprecyzyjne dane, które łatwo są weryfikowane w czasie kolędy. - Z moich ustaleń wynika, że 20% parafian przebywa aktualnie poza Szczytnem – mówi ksiądz. Są to głównie uczniowie i studenci oraz ci, którzy wyjechali za pracą. Dziekan liczy, że wyższej frekwencji na mszach sprzyjać będzie wchodzący wkrótce w życie zakaz handlu w niedziele.

Do komunii w dekanacie przystępuje niecałe 10 procent, a większość wiernych, w proporcji 60-40, stanowią kobiety.

CIEPŁO, PARKING I NAGŁOŚNIENIE

Ksiądz Wysocki zauważa, że każdy proboszcz stara się swoim parafianom stworzyć jak najlepsze warunki pobytu w kościele.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.