Uczniowie Zespołu Szkół w Lipowcu chętnie przychodzą do szkoły, nawet wtedy, kiedy nie muszą. Wszystko za sprawą projektu, w ramach którego zbudują ścieżkę dydaktyczną w Rezerwacie Jałowców.

Jałowcowy szlak

Wizytówka Lipowca

Lipowiec słynie z unikatowych okazów jałowców, charakteryzujących się wyjątkową, jak na te drzewa, wysokością. O tej przyrodniczej osobliwości informują przewodniki turystyczne, ale przybysze z innych stron kraju i niektórzy mieszkańcy naszego regionu wciąż niewiele o niej wiedzą. Winny temu jest brak właściwych oznaczeń na szlaku, o czym zresztą "Kurek" wielokrotnie pisał. Gimnazjaliści i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego chcą to zmienić. Właśnie rozpoczęli realizację programu "Rezerwat jałowców wizytówką mojej miejscowości", którego celem jest, m.in., promowanie walorów najbliższej okolicy oraz upowszechnianie o nich wiedzy. Projekt finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, zajmująca się wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Najważniejsze zadanie, jakie czeka lipowieckich gimnazjalistów to zbudowanie w rezerwacie ścieżki dydaktycznej. Mają się na niej znaleźć paśniki dla zwierząt i tablice informujące o ciekawych obiektach znajdujących się na szlaku. Zanim jednak przystąpią do dzieła, będą musieli uporządkować teren rezerwatu i wybrać najciekawsze okazy drzew. Uczniowie wezmą także udział w konkursie wiedzy o regionie, a oprócz tego zaprojektują mapy topograficzne ścieżki dydaktycznej. Młodzież przeprowadzi również akcję promocyjną wykonanego przez siebie szlaku. Zadanie to niełatwe, bo wymagające sporego wysiłku i zaangażowania. Gimnazjaliści wykonają i roześlą foldery informujące o atrakcjach czekających turystów na jałowcowej ścieżce, a także stworzą specjalną prezentację multimedialną, która znajdzie się na szkolnej stronie internetowej.

Soboty w szkole

W pracach będą pomagać uczniom nauczyciele wraz z dyrektorką szkoły Iwoną Walesiak, pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia.

- Zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania. Do udziału w nim zgłosiło się więcej uczniów niż się spodziewaliśmy - mówi dyrektor. Podkreśla, że realizacja programu nie byłaby możliwa bez wsparcia rodziców i zaangażowania całej lokalnej społeczności. Gimnazjalistom w tworzeniu ścieżki dydaktycznej pomagać będzie sołtys Lipowca Ewa Zawrotna, członkowie miejscowego Koła Łowieckiego oraz Nadleśnictwo Szczytno. W szkole odbyły się już nawet spotkania z leśniczymi, którzy zadeklarowali fachową pomoc przy ustawianiu tablic informacyjnych na terenie rezerwatu oraz przy uzyskaniu zgody na ich rozmieszczenie. Prace związane z realizacją programu odbywają się poza zajęciami lekcyjnymi, głównie w soboty. Młodzież bierze w nich udział chętnie, traktując je jako ciekawą formę spędzania wolnego czasu. Cieszy to głównie rodziców, którzy przychylnym okiem patrzą na poczynania swoich pociech.

- W Lipowcu niewiele jest dodatkowych atrakcji, brakuje też miejsc do spędzania wolnego czasu. Dzięki temu projektowi uczniowie mogą realizować swoje aspiracje i rozwijać zainteresowania w szkole, a ponieważ w pracach nad nim biorą udział niemal wszyscy przedstawiciele lokalnej społeczności, tutejsze środowisko integruje się - podkreśla Iwona Walesiak.

Powody do dumy

Zespół Szkół w Lipowcu ma powody do dumy. Po raz pierwszy wystąpił o fundusze na realizację programu i od razu je otrzymał. Wszystko za sprawą dobrze przygotowanego wniosku, który uzyskał akceptację Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

- To, że nasz projekt został wybrany spośród kilkuset innych, dodatkowo nas motywuje i zachęca do działania - dyrektor Walesiak nie kryje zadowolenia.

Według niej udział uczniów w tworzeniu ścieżki przyniesie wymierne korzyści w przyszłości.

- Młodzież będzie dbała o to miejsce i czuła się za nie odpowiedzialna. Mam nadzieję, że dzięki temu uda się powstrzymać dewastację rezerwatu - mówi Iwona Walesiak.

Prace nad projektem potrwają do maja. Podczas rozpoczętych właśnie ferii gimnazjaliści wykonają i ustawią na szlaku paśniki dla zwierząt. W projekt zaangażowało się 60 uczniów. Wspierają ich nauczycielki lipowieckiej szkoły: Małgorzata Lipka, Aneta Woźniak, Alina Piotrowska, Marzena Damięcka, Ewa Solarska i Elżbieta Gieryk.

Ewa Kułakowska

2005.01.19