W gminie Szczytno inwestycja goni inwestycję. Już wkrótce przy wiejskich drogach pojawią się nowe lampy. W przyszłym roku zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo pieszych podążających trasą Szczytno-Lemany. Na całym odcinku, po lewej stronie drogi ma powstać chodnik o szerokości 2,5 metra.

Jaśniej na drogach

Drogi z chodnikami

Przy drogach prowadzących ze Szczytna do podmiejskich miejscowości takich jak Kamionek czy Lemany często można napotkać pieszych. Niedawno trasie do Kamionka przybył nowy chodnik, dzięki czemu bezpieczeństwo spacerujących znacznie wzrosło. Zazdrosnym okiem patrzą teraz na to mieszkańcy Leman, którzy muszą pokonywać dłuższą, bardziej krętą i ruchliwą trasę, narażając się na bliski kontakt z mijającymi ich pojazdami. Wszystko wskazuje jednak na to, że i oni już niedługo będą mogli spacerować w bardziej komfortowych warunkach.

Władze gminy Szczytno zapowiadają rozpoczęcie w przyszłym roku budowy chodnika o szerokości 2,5 metra, podzielonego na część dla pieszych i rowerzystów. Ma on być usytuowany po lewej stronie całej trasy Szczytno-Lemany, a co najważniejsze nie stykać się z ruchliwą jezdnią. Od niej dzielić go będzie przydrożny rów. Gminni urzędnicy już prowadzą rozmowy z właścicielami gruntów, przez które ma przebiegać chodnik, by przekazali je na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg, głównego inwestora.

- Mam zapewnienie na 90%, że inwestycja rozpocznie się już w przyszłym roku - cieszy się wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski. Koszt zadania, na który składać się będzie także budowa chodników w samych Lemanach (połączona z położeniem nowej nawierzchni jezdni), szacuje się na 5-6 mln zł, z czego udział gminy ma wynieść tylko 250 tys. zł. Samorząd sfinansuje jedynie dokumentację chodnika i wykonanie oświetlenia.

Oświetlona gmina

Nie tylko na drodze do Leman będzie jaśniej. Jeszcze w tym roku, do końca listopada przybędzie gminie kilkadziesiąt nowych punktów świetlnych. To zadanie, łącznie z dokumentacją, pochłonie ok. 120 tys. zł.

Nowe słupy z lampami staną w Olszynach, Lemanach, Kamionku, Wałach, Wawrochach, Kobylosze i Rudce. Ta ostatnia miejscowość cieszy się szczególną popularnością. W ostatnim czasie powstało tam nowe osiedle domków jednorodzinnych.

- Nasza gmina jest rozwojowa. Miejscowości się rozbudowują, a w związku z tym konieczne jest zwiększenie punktów oświetleniowych - uzasadnia wójt Wojciechowski.

Urząd ma już sporządzoną dokumentację dla następnych 17 wsi. Inwestycje w nich będą rozłożone, ze względów finansowych, na lata 2005-06.

Wodociągi, kanalizacja i remonty

Gminne inwestycje nie dotyczą tylko poprawy bezpieczeństwa na drogach. W ostatnich dniach nastąpił odbiór 12-kilometrowego odcinka kanalizacji w Nowym Gizewie, wodociągu Lipowiec-Rudka (20 km), wodociągu w Lipowcu (6 km) oraz stacji uzdatniania wody w Wawrochach. Ogólny koszt tegorocznych inwestycji w gminie Szczytno wyniesie 2,1 mln zł. Sporo środków, bo 350 tys. zł pochłonęły remonty, które przeprowadzono we wszystkich szkołach. W jednych zakres prac był większy, w innych mniejszy. Najwięcej wydano na remonty w Gawrzyjałkach (165 tys. zł) i Lipowcu (100 tys. zł).

(o)

2004.10.06