Sołectwo Faryny ma nowego sołtysa. Został nim Kamil Kaczmarczyk, brat radnego Grzegorza Kaczmarczyka.

Jeden brat radnym, drugi sołtysem
Kamil Kaczmarczyk zgodził się kandydować na funkcję sołtysa, żeby później nie żałować, że takiego wyzwania się nie podjął

To już czwarta zmiana sołtysa w tej kadencji w gminie Rozogi. Dotychczasowa sołtys Faryn Sylwia Kowalczyk złożyła rezygnację z powodu przeprowadzki do innej miejscowości. Powstała konieczność wyboru jej następcy. Podczas zebrania sołeckiego mieszkańcy zgłaszali różnych kandydatów, ale większość odmawiała. Zgodził się natomiast Stanisław Czujak, były radny, ale i on ostatecznie odmówił, gdy akceptację na kandydowanie wyraził Kamil Kaczmarczyk.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.