Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielbarku jako jedyny zgłosił swoją ofertę na wykonanie skweru zdrojowego w Wielbarku. Powstanie on naprzeciwko placyku przy dawnym kościele ewangelickim.

Jeden chętny na miejski zdrój
Wielbark będzie pierwszą miejscowością w powiecie szczycieńskim, w której powstanie miejski zdrój

Wielbark będzie pierwszą miejscowością w powiecie szczycieńskim, w której powstanie miejski zdrój. Władze gminy do jego budowy przymierzają się już od około roku, ale burmistrz Grzegorz Zapadka zdradza, że pomysł chodził mu głowie znacznie dłużej. Inspiracją były podobne zdroje, które podpatrzył podczas wyjazdów za granicę. Początkowo lokalizację planowano w pobliżu starego ratusza na ul. Jagiełły.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.