Żaden z wicedyrektorów Zespołu Szkół nr 3 nie wyraził zgody na objęcie obowiązków dyrektora. W tej sytuacji Zarząd Powiatu powierzył je na okres maksymalnie 10 miesięcy nauczycielce Monice Chorążewicz, koordynatorce unijnych projektów realizowanych w szkole.

Jest p.o. dyrektora ogólniaka
Monika Chorążewicz obowiązki dyrektora ZS nr 3 będzie pełnić maksymalnie przez 10 miesięcy

Ogłoszony niedawno konkurs na dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie nie przyniósł rozstrzygnięcia, bo nie zgłosił się żaden kandydat. W tej sytuacji władze powiatu chciały powierzyć obowiązki któremuś z wicedyrektorów. Żaden z nich się jednak nie zgodził. Wybrano więc inny wariant.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.