Dużo się ostatnio mówi o planowanej przebudowie drogi S16 na odcinku: Mrągowo – Orzysz – Ełk. W ostatniej dekadzie powstało ponad 40 jej wariantów. Obecnie w opracowaniu są już tylko trzy.

Jesteśmy na inwestycyjnym marginesieDo końca roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zarekomendować najlepszy wariant do dalszych prac. Wtedy ruszą konsultacje społeczne. W najbardziej optymistycznym wariancie droga ma szansę powstać do 2025 roku. Inwestycja ta budzi kontrowersje, bo ma przebiegać przez cenne przyrodniczo tereny i Wielkie Jeziora Mazurskie, które trzeba ominąć bądź zrobić przez nie przeprawę.

Wątpliwości jeszcze bardziej potęguje porównanie ruchu drogowego na drodze S16 na odcinku Mrągowo – Ełk z ruchem na drodze DK53 na odcinku Olsztyn – Szczytno - Rozogi - granica województwa. Okazuje się, że zdecydowanie bardziej obciążona ruchem jest DK53. Świadczą o tym bardzo wymownie poniższe liczby.

Tabela jednoznacznie dowodzi, że ruch na DK53 jest większy niż na S16 średnio o 74%. Uzasadnione jest założenie, że powyższe dysproporcje w ruchu będą także w przyszłości. Nie ma bowiem przesłanek przemawiających za tym, że wtedy pojawią się czynniki mogące mieć wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych w regionie. Wynika z tego wniosek, że w pierwszej kolejności powinna być wykonana przebudowa drogi DK53,

Obserwowane parcie zarządzającego drogami krajowymi na przebudowę S16 (a właściwie budowę od podstaw drogi po nowym śladzie) wynika z aktualnej polityki inwestycyjnej, która jest pokłosiem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 13 listopada 2015 r., gdzie odcinek S16 Olsztyn - Ełk wpisano na listę sieci dróg ekspresowych, nadając mu rangę kręgosłupa komunikacyjnego regionu.

Jeżeli S16 także na odcinku Mrągowo – Ełk ma rangę kręgosłupa komunikacyjnego regionu, to czym jest DK53 z większym ruchem?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.