Najwyższe nauczycielskie odznaczenie, Medal Komisji Edukacji Narodowej, otrzymała dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie Alina Niezgoda. Z kolei nagrodę specjalną burmistrza Szczytna przyznano nauczycielowi wychowania fizycznego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 4, Mirosławowi Kowalskiemu.

Nauczyciele z nagrodami
Nagrodzeni nauczyciele z placówek podległych powiatowi ze starostą Jarosławem Matłachem (z lewej), naczelnik wydziału oświaty Iwoną Chełchowską (druga z prawej) i wicestarostą Jerzym Szczepankiem (z prawej)

UROCZYSTOŚĆ W POWIECIE ...

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyły się uroczystości, podczas których włodarze samorządowi nagrodzili nauczycieli podległych im szkół. Powiatowe święto zorganizowano w czwartek w auli Zespołu Szkół nr 2. To, jak przypominała dyrektor placówki, Alina Niezgoda, szczególne miejsce na edukacyjnej mapie Szczytna. Okazały gmach ZS nr 2 to najstarszy budynek szkolny w mieście, w którym w 1885 r. rozpoczęło działalność Królewskie Seminarium Nauczycielskie. Tegoroczne święto przypada w 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie ministerstwa oświaty publicznej.

Dyrektor ZS nr 2 została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Starosta Jarosław Matłach, dziękując nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, podkreślał, że obecne czasy nie są łatwe dla edukacji, a ciągłe zmiany w je systemie wymagają od nich dużego wysiłku.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagród najbardziej wyróżniającym się pedagogom pracującym w placówkach podległych powiatowi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.