Po raz dziesiąty odbędą się w Szczytnie "Dni Kresowe".

To już mija cała dekada od czasu, gdy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej postanowiło pokazać szczytnianom nie tylko, że istnieje, ale i uświadomić im, że poza wschodnimi granicami wciąż żyje wielu naszych rodaków. Drogą do osiągnięcia celów było zorganizowanie imprezy pod hasłem "Dni Kresowe".

Tegoroczne, jubileuszowe, bo już dziesiąte, odbędą się w dniach 12-13 czerwca. Rozpoczną się od spotkania szczycieńskich nauczycieli z prezesem Macierzy Szkolnej z Wilna. A wiedzieć trzeba, że na Litwie funkcjonuje sporo polskich szkół, więc swoista konfrontacja wychowawców polskich dzieci z dwóch stron granicy może przynieść wiele korzyści, tak nauczycielom, jak i dzieciom.

Do nowości organizacyjnych należy także uroczyste otwarcie ulicy Wileńskiej, zaplanowane na niedzielę, po okolicznościowej mszy w kościele św. Brata Alberta.

Nie zabraknie też tradycyjnych elementów "Dni Kresowych": bufetu z potrawami regionalnymi, loterii fantowej czy finału akcji "Polska książka dla Rodaków z Litwy".

Ukoronowaniem sobotniej części "Dni" będzie koncert kresowy, prowadzony przez Dominika Kuzieniewicza, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca "Zgoda".

(hab)

2004.06.09