Po pięć wyróżnień i statuetek Juranda przyznała w tym roku kapituła pod przewodnictwem starosty Jarosława Matłacha za wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, działalności społecznej, kultury, nauki i sztuki oraz sportu. Były też dwa Jurandy honorowe. Jednego z nich otrzymał Wiktor Marek Leyk, drugiego – odwołany ze stanowiska po wniosku CBA długoletni p.o. dyrektora szpitala Marek Michniewicz.

Jurandowa gala

NIEZMIENIONA FORMUŁA

Czternasta gala Jurandów odbyła się w miniony piątek w Miejskim Domu Kultury. Organizatorzy po ubiegłorocznej krytyce nie zmienili dotychczasowej formuły – wyróżnienia i nagrody po raz kolejny posypały się więc hurtowo. Przyznano pięć wyróżnień, pięć statuetek oraz dwie statuetki honorowe. O tym, kto je otrzyma decydowała kapituła w składzie: Jarosław Matłach – przewodniczący, Andrzej Kijewski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Powiatu Szczycieńskiego, Mirosława Duńczyk – przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego i Marek Barcikowski – starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców (zastąpił zmarłego niedawno Ryszarda Odrzywolskiego). Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znaleźli się w tym roku lokalni przedsiębiorcy, ludzie sportu oraz członkowie stowarzyszeń. Największe owacje otrzymał Zygfryd Leska, który dostał statuetkę Juranda za popularyzację sportu. Kapituła nagrodziła też m.in. pracowników i wolontariuszy szczycieńskiego schroniska „Cztery Łapy” w Szczytnie. Statuetkę odebrały sprawująca nad nim pieczę z ramienia Urzędu Miejskiego Krystyna Lis i wolontariuszka Sylwia Warczak – Chojnacka. Wręczający im Juranda prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Adam Krzyśków zdobył się przy tej okazji na żart.

– Żeby nie było, że Jurandy schodzą na psy. To specjalnie mówię i kieruję do ornitologicznego tygodnika, który czytamy w Szczytnie – zwracał się do przedstawicieli „Kurka” prezes.

KONTROWERSYJNA NAGRODA

W tym roku przyznano aż dwa Jurandy honorowe. Jak głosi regulamin nagrody, o tym, do kogo one powędrują, decyduje przewodniczący kapituły, czyli starosta Matłach. Pierwsze z najwyższych wyróżnień w powiecie otrzymał Wiktor Marek Leyk, urodzony w Szczytnie w zasłużonej rodzinie działaczy mazurskich społecznik, popularyzator historii Mazur, obecnie szef kancelarii sejmiku województwa.

Drugi Jurand honorowy trafił do ... Marka Michniewicza, odwołanego w atmosferze skandalu długoletniego p.o. szpitala w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.