W czwartek 20 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie wręczono statuetki i wyróżnienia Jurandy 2016. Honorowego Juranda oraz tytuł Zasłużonego dla Powiatu Szczycieńskiego otrzymał długoletni prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie Andrzej Górczyński.

Jurandy w godnych rękach - artykuł promocyjnyNagrody Powiatu Szczycieńskiego przyznawane są za wybitne zasługi w dziedzinach takich jak: gospodarka, działalność społeczna, kultura, nauka i sztuka, turystyka, sport i rekreacja. W tym roku zmienił się skład Kapituły nagrody Juranda. Obecnie tworzą ją: Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński, przewodniczący Kapituły; Joanna Gawryszewska - przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego, członek Kapituły; Jan Szymczak - starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie, członek Kapituły. Wygląd zmieniła też sama statuetka. Nową zaprojektował Przemysław Kozak, szczycieński grafik i artysta. Uczestnicy gali chwilą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego przed rokiem Andrzeja Kijewskiego, byłego burmistrza Szczytna i starosty, pomysłodawcy Jurandów oraz członka Kapituły. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniły: zespół S.A.K.S. pod kierownictwem Aleksandra Tomaszczyka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” z Olsztyna.

W imieniu nagrodzonych głos zabrał laureat Juranda Honorowego Andrzej Górczyński. Podkreślał, że jest to wyróżnienie prestiżowe i utożsamiane ze Szczytnem.

- Kapituła reprezentuje społeczność lokalną i dlatego uważam, że te wyróżnienia są nie tylko od niej, ale od naszego społeczeństwa. Serdecznie państwu za nie dziękuję – zwracał się do wszystkich zgromadzonych w MDK-u.

 

JURAND HONOROWY I TYTUŁ ZASŁUŻONEGO DLA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Andrzej Górczyński – przez 34 lata prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Zasłynął nie tylko jako świetny menedżer, ale również wyrozumiały przełożony, który wniósł nieoceniony wkład w umacnianie pozycji Banku Spółdzielczego, poprzez inicjowanie procesu integracji banków oraz modernizację, budowę i uruchamianie nowych placówek na terenie sąsiednich gmin. Aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej jako radny Miejskiej Rady Narodowej w Szczytnie, radny Gminnej Rady Narodowej w Wielbarku, radny Gminy Szczytno oraz radny Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Warmii i Mazur, Złotą Odznaką za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka. 

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.