Reklama

Węgiel

W gminie Szczytno nowa kadencja rozpoczyna się bez niespodzianek. Po złożeniu ślubowania wójt Sławomir Wojciechowski zapowiedział kontynuację inwestycji zaplanowanych w projekcie budżetu na 2007 rok, wyraził też nadzieję na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych. Nie zmieni się również wysokość diet radnych oraz wynagrodzenie włodarza gminy.

Wójt Sławomir Wojciechowski, podobnie jak pozostali gminni włodarze z terenu powiatu może już bez przeszkód sprawować swój urząd. Podczas drugiej sesji w nowej kadencji, we wtorek 5 grudnia złożył ślubowanie. Przy okazji zapewniał radnych oraz sołtysów biorących udział w obradach, że dołoży starań, by następne cztery lata nie były gorsze od poprzednich. Wyraził także nadzieję, że układająca się dotąd bardzo dobrze współpraca między nim a radą pozwoli na realizację inwestycji zaplanowanych w projekcie budżetu na 2007 rok.

- Gmina Szczytno jest jedną z tych, które mają w tej chwili duże możliwości pozyskiwania środków unijnych - mówił Wojciechowski, podkreślając, że sprzyja temu to, że kierowany przez niego samorząd nie ma zadłużenia.

- Jeżeli akceptujecie to, co było robione do tej pory w naszej gminie, to bardzo państwu za to dziękuję i proszę, by razem do wszystkiego podchodzić i razem rozmawiać, niezależnie, czy jest dobrze, czy źle - apelował do radnych wójt.

W trakcie sesji rada ustaliła także składy poszczególnych komisji i powołała ich przewodniczących. Pracami Komisji Rewizyjnej pokieruje Jadwiga Piórkowska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Małgorzata Orzechowska, Planu Budżetu, Finansów, Zaopatrzenia i Usług Edward Lenarciak, Oświaty, Kultury, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Henryk Sielski, Sportu i Kultury Fizycznej - Zbigniew Bogacki.

Radni podjęli również uchwały w sprawie sposobu ustalania swoich diet. W porównaniu do ubiegłej kadencji, nie uległ on zmianie. Przewodniczący otrzyma 150% najniższego wynagrodzenia, czyli 1350 zł, wiceprzewodniczący - 90% (809 zł), przewodniczący komisji - 53% (476 zł), radni - 40% (360 zł). Nieusprawiedliwiona nieobecność w posiedzeniach rad i komisji będzie kosztowała potrącenie 20% kwoty miesięcznej diety. Zmianie nie ulegnie też wynagrodzenie wójta. Zasadnicza pensja Sławomira Wojciechowskiego wyniesie 4,2 tys. zł brutto. Do tego dojdzie jeszcze dodatek funkcyjny (1420 zł), dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek stażowy (20% pensji zasadniczej).

(łuk)

2006.12.13