Kontynuacja budowy kanalizacji, przebudowy dróg oraz kolejny etap zagospodarowania terenów nad Sawicą to największe inwestycje zaplanowane na ten rok przez gminę Wielbark.

Kanalizacja, drogi i rekreacja
Kolejny etap budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego nad Sawicą pochłonie pół miliona złotych

OSTROŻNE DOCHODY

Na grudniowej sesji wielbarscy radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2017 r. - Jak co roku kierowaliśmy się ostrożnością w szacowaniu dochodów, a w sposób liberalny podchodziliśmy do wydatków – charakteryzował przyjęty dokument wójt Grzegorz Zapadka. Te pierwsze zaplanowano w wysokości 32,4 mln zł, a drugie – 32 mln zł. Największe dochody do gminnej kasy wpłyną z tytułu podatków (9 mln zł) oraz subwencji (8,2 mln zł). Jeśli chodzi o wydatki, to najwięcej pochłoną opieka społeczna (ponad 10 mln zł) oraz oświata (8,4 mln zł). Na tegoroczne inwestycje zapisano w budżecie blisko 6,8 mln zł.

LISTA ZADAŃ

Lista przewidzianych do realizacji zadań obejmuje 15 pozycji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.