Trzeci etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wielbarku to największa inwestycja zrealizowana w minionym roku w gminie. Niemałe środki pochłonęła też budowa świetlic w Zabielach i Szymankach. Obecnie już dziewiętnaście miejscowości może się pochwalić takimi obiektami.

Kanalizacja na pierwszym miejscu
W sierpniu tego roku aglomeracja Wielbarka będzie już w 100% skanalizowana

W środę 10 czerwca, już po zamknięciu tego wydania „Kurka”, wielbarscy radni mieli podsumować ubiegłoroczny budżet i debatować nad „Raportem o stanie gminy”. Z zawartych w nim danych wynika, że w 2019 r. dochody samorządu wyniosły 36,1 mln zł, a wydatki – blisko 35,5 mln złotych. Na inwestycje przeznaczono 5,3 mln zł, czyli nieco ponad 15% ogółu wydatków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.