Już tylko nieco ponad dwa tygodnie pozostały do zakończenia głosowania w IV edycji Plebiscytu na Supersołtysa Czytelników „Kurka Mazurskiego”.

Na kupony z nazwiskami kandydatów do tego miana czekamy do piątku 3 czerwca. W tym tygodniu prezentujemy finalistów z największej gminy w powiecie – Szczytno.

Ze względu na to reprezentuje ją nie dwóch, a trzech sołtysów.

Już tylko nieco ponad dwa tygodnie pozostały do zakończenia głosowania w IV edycji Plebiscytu na Supersołtysa Czytelników „Kurka Mazurskiego”.

Na kupony z nazwiskami kandydatów do tego miana czekamy do piątku 3 czerwca. W tym tygodniu prezentujemy finalistów z największej gminy w powiecie – Szczytno. Ze względu na to reprezentuje ją nie dwóch, a trzech sołtysów.

KAZIMIERZ ŁUSZCZANIEC – Leśny Dwór

Kandydaci z najwięszej gminy

Pan Kazimierz jest pierwszym zwycięzcą naszego plebiscytu w 2008 roku i teraz znów, sądząc po liczbie oddanych na niego głosów w I turze, ma szansę, by powtórzyć tamten wynik. To najstarszy obecnie wiekiem sołtys w gminie Szczytno. Z Leśnym Dworem związany jest od końca lat 70. Na czele tego podszczycieńskiego osiedla stoi od 2003 roku. W ostatnich wyborach spośród 110 mieszkańców biorących udział w glosowaniu poparło go aż 104. Za jego kadencji w Leśnym Dworze powstało boisko do gry w piłkę nożną, a niedawno wybudowano tu również świetlicę o powierzchni 160 m2. Odbywa się w niej wiele imprez, takich jak sylwester, osiemnastki czy spotkania towarzyskie mieszkańców. Ostatnio przeprowadzono tu wykłady na temat zdrowego trybu życia. Zamiarem sołtysa jest wybudowanie na osiedlu kortu do tenisa oraz stawu. To ostatnie zadanie ma duże szanse na realizację, bo rozpoczęto już prace ziemne z nim związane. Sołtys bardzo sobie chwali współpracę w władzami gminy Szczytno. Hobby pana Kazimierza to polowania i zbieranie grzybów.

BOGDAN JEZIERSKI – Nowiny

W ubiegłym roku zajął w naszym plebiscycie drugie miejsce. Funkcję sołtysa Nowin pełnił przez ponad dwadzieścia lat, jednak na nową kadencję nie został już wybrany. Wcześniej na czele sołectwa stał jego ojciec. Jest kawalerem, samodzielnie prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo rolne wyspecjalizowane w hodowli krów mlecznych. Byłego już sołtysa najbardziej cieszy to, że w Nowiny doczekały się kilka lat temu nawierzchni asfaltowej. Obecnie wieś zamieszkuje około 300 osób. Istnieje tu świetlica oraz przedszkole.

MAŁGORZATA SZYMAŃSKA – Sasek Mały

W naszym plebiscycie uczestniczy po raz pierwszy. Sołtysem jest już trzecią kadencję. Jak sama mówi, zdecydowała się pełnić tę funkcję, bo chciała zrealizować konkretne plany. W większości się to powiodło. Wkrótce w Sasku zostanie otwarta nowo pobudowana świetlica. Powstał tu także bezpieczny, ogrodzony plac zabaw dla dzieci. - Wcześniej nie miały swojego kąta, bawiły się na ulicy, co stwarzało dla nich zagrożenie – wspomina sołtys. Pani Małgorzata jest mężatką, ma trzy córki, w tym dwie dorosłe. Doczekała się czworga wnucząt. Pracuje w Szczytnie jako szefowa kuchni w restauracji „Krystyna”. W najbliższych planach sołtys jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół nowej świetlicy oraz jej wyposażenie. Chciałaby w przyszłości zadbać o wiejskie molo, które wykonali sami mieszkańcy. - Natura ciągle je nam niszczy i obecnie nie nadaje się ono do użytku – żali się pani Małgorzata. Wolne chwile, których nie ma zbyt wiele, sołtys najchętniej poświęca swoim najbliższym.

(ew)