W piątek 15 stycznia 2021 roku w szpitalu w Szczytnie na koronawirusa zmarł ksiądz Józef Dziwik, emerytowany proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Farynach w latach 1982 – 2013 a w latach 1972 – 1982 administrator tamtejszego samodzielnego wikariatu. Wcześniej był wikarym w Bartoszycach, Mikołajkach i w latach 1965 – 1972 w Jedwabnie. Przez wiele lat był dziekanem dekanatu Rozogi. Miał 82 lata.

Kapłan ery Beatlesów
Ksiądz Józef Dziwik z dziećmi komunijnymi w Jedwabnie

Pasterz

Ksiądz Józef Michał Dziwik urodził się 30 sierpnia 1938 roku w Ulanicy pomiędzy Rzeszowem a Przemyślem na Podkarpaciu w rodzinie Walentego i Stanisławy Dziwików. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w pobliskim Dynowie. W 1957 roku zdał maturę. Ukończył Warmińskie Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie ksiądz Józef Dziwik przyjął 22 września 1962 roku w Olsztynie z rąk biskupa Tomasza Wilczyńskiego. Po okresie wikariatu w Bartoszycach, Mikołajkach i Jedwabnie, w 1972 roku księdza Dziwika przeniesiono na samodzielny wikariat w Farynach, podlegający parafii w Klonie. W 1982 roku w Farynach powołano odrębną parafię, której proboszczował aż do swego przejścia na emeryturę w 2013 roku, z czasem stając się także dziekanem dekanatu Rozogi. W 2002 roku został magistrem teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Rozogach i wspierał w wypełnianiu obowiązków duszpasterskich tamtejszego proboszcza księdza Józefa Midurę.

Idol

Po raz pierwszy z księdzem Józefem Dziwikiem zetknąłem się bezpośrednio latem 2015 roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.