Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia we współpracy z Fundacją Biedronki rozpoczęło już trzecią edycję programu „Karta dobra” adresowanego do seniorów. Dzięki niemu osoby starsze otrzymują karty, którymi mogą płacić za zakupy w popularnej sieci handlowej.

Karta dobra wraca do seniorów
Nad realizacją projektu w powiecie szczycieńskim czuwają jego koordynator Adam Cudak (z lewej) i prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia Paweł Krassowski

W obecnej, już trzeciej edycji programu bierze udział 38 organizacji, w tym również Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia, dzięki czemu 45 seniorów z powiatu szczycieńskiego dostało wsparcie. Program polega na tym, że osoby starsze z różnych miejsc Polski otrzymują kartę na zakupy do sklepów sieci Biedronka. To pozwala im samodzielnie decydować, których produktów w danej chwili potrzebują najbardziej, zachowując przy tym poczucie sprawczości. Karta dobra jest doładowywana określoną kwotą przez 10 następujących po sobie miesięcy. Co ważne, po raz kolejny wzrosła wartość karty - wynosi obecnie 185 złotych. - Karta stanowi znaczące odciążenie budżetu seniorów i pozwala im lepiej się odżywiać – zauważa prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia Paweł Krassowski.

Z kolei koordynator projektu Adam Cudak podkreśla, że uczestnicy programu uznają go za niezwykle potrzebny, ponieważ pomaga im przetrwać finansowo i zapewnia dostęp do podstawowych potrzeb, takich jak opieka zdrowotna, leki, ciepłe mieszkanie oraz podstawowe usługi. - Dla nich to nie tylko pomoc finansowa, ale także wsparcie emocjonalne i poczucie bezpieczeństwa, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza w ich sytuacji życiowej – mówi.

W edycji programu 2023/2024 pomoc otrzymało już 5 tysięcy uczestników projektu w całym kraju. To dwa razy więcej niż rok wcześniej.

(kee)