Władze Szczytna zawarły z Komendą Powiatową Policji porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Dzięki temu w sezonie letnim na ulicach miasta ma się pojawić więcej patroli. Wsparcia finansowego policji udzielą też gminy Świętajno i Szczytno.

 Kasa na patrole i radiowózBurmistrz Danuta Górska i komendant powiatowy policji insp. Cezary Gołota podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych. Zostaną one sfinansowane w ramach Funduszu Wsparcia Policji. - Służby ponadnormatywne umożliwiają skierowanie większej liczby partoli w celu przeciwdziałania spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie na terenie miasta – wyjaśnia podkom. Aneta Choroszewska – Bobińska, oficer prasowy KPP w Szczytnie. Dodatkowe patrole, jak zapowiada kierownictwo szczycieńskiej komendy, mają być widoczne m.in. w okolicy obu jezior. Zaczną one działać jeszcze w tym miesiącu.

Do finansowania patroli ponadnormatywnych przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zachęcają wszystkie lokalne samorządy podczas składanych tam wizyt. - Są to służby pełnione przez policjantów, gdy mają wolne lub są na urlopie – tłumaczył niedawno na sesji Rady Gminy w Świętajnie zastępca komendanta Tomasz Michalczak.  Koszt ośmiogodzinnego patrolu to 260 zł na dzień brutto na dwóch policjantów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.