Powtórzone dwa przetargi na znajdujące się w miejskich zasobach lokale użytkowe przy ulicach 1 Maja i Odrodzenia wygrała jedna firma - APEX. Jej właściciel zapowiada, że na ulicy Odrodzenia otworzy kawiarnię.

W centrum Szczytna będzie jednak kawiarnia. Do ogłoszonego, już po raz drugi, przetargu na wolny lokal przy ul. Odrodzenia 36/9 złożono dwie oferty. Wybrano bardziej korzystną, a tę złożył właściciel firmy APEX Arkadiusz Dąbrowski, deklarując stawkę 31,5 zł m2 (lokal, ok. 70 m2) i 5 zł/m2(piwnica, również ok. 70 m2).

Przypomnijmy, że administrator, Zakład Gospodarki Miejskiej postawił warunek, że w wynajętym pomieszczeniu może być prowadzona tylko działalność gastronomiczna. Nowy dzierżawca zapowiedział, że otworzy tam kawiarnię. Miesiąc temu, kiedy przeprowadzono pierwszy przetarg jego zwycięzca zadeklarował większą stawkę, odpowiednio 45 i 8 zł. Trzy dni potem jednak zrezygnował i przetarg unieważniono.

Jednocześnie APEX ubiegał się o wynajęcie lokalu przy ul. 1 Maja 16/7, proponując podobną cenę. Także i w tym przypadku jego oferta okazała się najkorzystniejsza.

Czy tym razem wyniki przetargu okażą się trwałe? Dyrektor ZGK Leszek Mierzejewski nie ma wątpliwości.

- Warunkiem przetargu było wpłacenie wysokiego wadium, a to zdecydowanie ostudziło zapędy przypadkowych oferentów - podkreśla dyrektor.

Okres wynajmu obu lokali wyznaczono na 10 lat, a to oznacza, że ich dzierżawca będzie miał pierwszeństwo zakupu.

(o)

2005.03.02