Pod koniec lutego w Miejskim Domu Kultury, po raz pierwszy w Szczytnie, odbędzie się Wileński Kaziuk. Koncert połączony z prezentacją dorobku artystów z Wileńszczyzny, zastąpi organizowane dotąd w czerwcu Dni Kresowe.

Kaziuk zastąpi Dni KresoweNOWA FORMUŁA

Wileńskie Kaziuki organizowane są już od dawna w wielu miastach Polski oraz naszego województwa, zwłaszcza tam, gdzie mieszkają osoby o kresowych korzeniach. Impreza ta ma już długą tradycję m.in. w Lidzbarku Warmińskim. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się również w Szczytnie. – Chcieliśmy w innej niż dotąd formie zorganizować nasze doroczne spotkanie z kulturą kresową – tłumaczy Janina Surgał, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.