Już wkrótce ruszą roboty związane z przebudową ulicy Kętrzyńskiego w Wielbarku. Przetarg na ich wykonanie wygrała firma z Nidzicy, a koszt przewidzianych prac wynosi ponad 200 tysięcy złotych.

Kętrzyńskiego do remontu

Ulica Kętrzyńskiego w Wielbarku to jeden z główniejszych traktów w miejscowości. Tu znajduje się Gminny Ośrodek Kultury oraz remiza OSP, w sąsiedztwie zlokalizowany jest także duży cmentarz żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Niestety, stan nawierzchni od dawna przyprawia kierowców o ból głowy. Występujące na ulicy liczne nierówności powodują, że jazda tędy, zwłaszcza po opadach deszczu, jest mocno utrudniona. Wkrótce jednak ma się to zmienić. Niebawem ulica Kętrzyńskiego zostanie przebudowana. Wyłoniono już wykonawcę inwestycji. Będzie nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych sp. z o. o. z Nidzicy, które jako jedyne stanęło do przetargu, oferując cenę ponad 209 tys. złotych. Zadanie obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do 6 metrów, stabilizację cementem oraz wykonanie nakładki z asfaltobetonu o grubości 7 centymetrów. Przewiduje się również uporządkowanie spływu wód opadowych, które mają być odprowadzane z drogi powierzchniowo. Łączna długość modernizowanego odcinka to 217 metrów. W ramach inwestycji położona będzie nowa nawierzchnia oraz wykonane zjazdy na posesje. Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 października tego roku.

(ew)