Jakość dróg prowadzących z Klonu do Zawojek i Wujak woła o pomstę do nieba. O ich pilną przebudowę apelują do wójta w imieniu mieszkańców radni i sołtysi z okolicznych miejscowości.

Kiedy wójcie zrobimy te drogi?
Przez cały Klon można przejechać już po nowej nawierzchni. Zdecydowanie gorzej jest na odcinkach prowadzących stąd do Zawojek i Wujaków

Chociaż w ostatnich latach na terenie gminy Rozogi sporo dróg zyskało nową nawierzchnię, to wciąż jeszcze jest dużo w tym zakresie do zrobienia. Można się o tym przekonać, przysłuchując się obradom Rady Gminy Rozogi. Podczas październikowej sesji radna Dorota Kulas dopominała się o przebudowę drogi z Klonu do Wujak. - Kiedy ta droga zostanie zaplanowana do realizacji? - pytała radna. Podkreślała, że korzysta z niej bardzo wielu mieszkańców dojeżdżających do pracy i szkoły.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.