Wojewoda Artur Chojecki podpisał umowy z samorządami województwa na budowę lub remont dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje zostaną zrealizowane dzięki wsparciu z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Kolejne miliony na drogi w regionie
Umowy z listy podstawowej FDS 2020 podpisane. Na zdjęciu wojewoda Artur Chojecki

Podsumowanie dla listy podstawowej wygląda następująco:

Drogi powiatowe w 15 powiatach:

- 33 nowe zadania roczne na łączną kwotę dofinansowania: 51 166 048,62 zł;

- 12 zadań kontynuowanych (wieloletnie – umowy podpisane w 2019 r.) na łączną kwotę dofinansowania w 2020 roku: 30 469 612,60 zł.

Drogi gminne w 38 gminach:

- 58 nowych zadań rocznych na łączną kwotę dofinansowania: 48 047 744,26 zł;

- 41 zadań kontynuowanych (wieloletnie – umowy podpisane w 2019 r.) na łączną kwotę dofinansowania w 2020 roku: 37 768 485,77 zł.

To daje łączną kwotę w wysokości blisko 167,5 mln zł. Jednak ponieważ limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 178,6 mln zł , część zadań z listy rezerwowej również otrzyma wsparcie.

Na zadania na rok 2020 Urząd Wojewódzki przekaże samorządom środki do końca tego roku. Pieniądze muszą zostać wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Warto dodać, że dofinansowanie z programu FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Przypomnijmy, że warmińsko-mazurskie inwestycje drogowe dofinansowane z FDS w 2019 r. to: 191,98 km dróg gminnych i 265,33 km dróg powiatowych, czyli łącznie 457,31 km.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, umowy są przygotowywane w Urzędzie Wojewódzkim, podpisywane przez Wojewodę i wysyłane do poszczególnych samorządów.

Jeśli chodzi o powiat szczycieński, to na ten moment całkowita kwota dofinansowania wynosi

2 573 118,48 zł . Wsparcie finansowe zostało przyznane na realizację następujących przedsięwzięć:

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1484N Rekownica - Sasek Mały - dr. kraj. Nr 57 od km 5+259 do km 12+359” - kwota dofinansowania z FDS: 1 555 253,20 zł;

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. kraj. Nr 53 - Krzywonoga - Tylkowo - Burdąg - Nowy Dwór ( dr nr 1464N) od km 14+624 do km 17+575” - kwota dofinansowania z FDS: 372 757,36 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa części drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka - Działka nr 102/8” – kwota dofinansowania z FDS: 205 034,78 zł;

Gmina Miejska Szczytno – zadanie pn. „Remont ul. Partyzantów w Szczytnie” - kwota dofinansowania z FDS: 263 378,69 zł;

- zadanie pn. „Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu” – kwota dofinansowania z FDS: 176 694,45 zł.