Gmina dokłada mieszkańcom połowę kosztów do zakupu pieca. W ciągu trzech lat z takiej pomocy skorzystało 87 rodzin.

Kolejne umowy na wymianę pieców
Program dotyczący wymiany kotłów grzewczych na niskoemisyjne gmina Szczytno realizuje już od trzech lat

Kolejne 22 rodziny w gminie Szczytno otrzymają dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne. Wszystkie złożone wnioski, które spełniały wymogi formalne, zostały zaakceptowane. Już od 3 lat w podmiejskim samorządzie realizowany jest program służący ochronie środowiska. O środki w wysokości do 50% kosztów urządzenia, nie wyższe jednak niż 5 tys. zł, mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, bądź najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych, a także wspólnoty mieszkaniowe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.