Na terenie gminy Wielbark często w ostatnich tygodniach odkopywane są pozostałości po I i II wojnie światowej. Kolejne takie „pamiątki” zostały odnalezione we wtorek i środę 26 i 27 maja.

Kolejne wybuchowe znaleziska
Pociski znalezione w ubiegłym tygodniu w Wielbarku nie są pierwszymi w ostatnim czasie „pamiątkami” z okresu wojny odkopanymi na terenie tej gminy

Najpierw pracownicy firmy zajmującej się przebudową i modernizacją drogi w Wielbarku, podczas prac ziemnych, natknęli się pocisk przeciwpancerny smugowy kaliber 82 mm o długości 25 cm. Następnego dnia ci sami pracownicy wykopali pocisk moździerzowy kaliber 120 mm o długości 70 cm. Na miejsce przyjechali policjanci z grupy minersko – pirotechnicznej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Zabezpieczyli niewybuchy pochodzące najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej do czasu przyjazdu saperów z 9. Warmińskiego Pułku rozpoznawczego, którzy zabrali pociski w celu ich zneutralizowania.