Obwodnica Szczytna znalazła się w rządowym „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”. W związku z tym rozpoczęły się już pierwsze przygotowania do realizacji inwestycji, na razie dotyczące wykonania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego.

Na początku maja minister infrastruktury podpisał program inwestycji dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53,57 i 58”. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu to lipiec.

Prace budowlane przewidziane są na lata 2026 – 2028, a szacunkowy koszt zadania opiewa na 472 mln złotych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku obwodnica Szczytna trafiła do rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”.

(kee)