Takiego zainteresowania Plebiscytem na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka” i Starostwo Powiatowe jeszcze nie było. W dziewiątej jego edycji na kandydatów w obu etapach oddano łącznie blisko 3,5 tysiąca głosów. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w miniony czwartek w restauracji „Zacisze”.

Kolejny laur dla pani Marioli

- Cała setka sołtysów, których mamy w powiecie, to osoby bardzo popularne w swoich miejscowościach. W gronie laureatów są ci, którzy być może trochę więcej serca poświęcają pełnionej funkcji – mówił do przybyłych gości, w tym włodarzy i szefów rad poszczególnych samorządów starosta Jarosław Matłach. Podkreślał przy tym ważną rolę jaką pełnią sołtysi. - Praca ich jest trudna, ale za to najbliższa lokalnej społeczności.

Z kolei redaktor naczelny „Kurka” Andrzej Olszewski zwracał uwagę, że Plebiscyt cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym najlepiej świadczy rekordowa liczba oddanych w tym roku głosów.

Czytelnicy gazety tym razem najwięcej oddali ich na sołtys Jesionowca Mariolę Jabłońską, która tym samym powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.