Zgodnie z przewidywaniami, wielbarscy radni nie wyodrębnili funduszu sołeckiego na 2022 rok. Zdaniem burmistrza Grzegorza Zapadki zachęty do jego tworzenia są coraz mniejsze. Świadczy o tym choćby to, że ostatnio rząd zmniejszył do zaledwie 15% dotację dla gmin, które go wprowadzają.

Kolejny rok bez funduszu
W tym roku decyzja o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego nie była konsultowana z sołtysami

Gmina Wielbark od samego początku nie wyodrębniała w swoich budżetach na kolejne lata środków na fundusz sołecki. Nie inaczej będzie też w 2022 r. Radni, przychylając się do opinii burmistrza Grzegorza Zapadki, podjęli taką uchwałę jednogłośnie podczas marcowej sesji. Zdaniem włodarza, do argumentów przemawiających za niewprowadzaniem funduszu, doszedł kolejny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.