Policjanci ze szczycieńskiej komendy powiatowej doczekali się swojego sztandaru. Uroczystość nadania poprzedziła msza na pl. Juranda odprawiona przez ks. arcybiskupa metropolitę warmińskiego dra Wojciecha Ziembę.

Komenda ze sztandarem

STRÓŻE ZIEMSKIEGO ŁADU

Na ten dzień funkcjonariusze KPP w Szczytnie czekali bardzo długo. Do tej pory miejscowa jednostka nie miała sztandaru, który reprezentowałby ją podczas uroczystości i świąt państwowych czy religijnych. Od piątku 8 września to się zmieniło. Komenda otrzymała wreszcie swój proporzec, ufundowany przez społeczność powiatu. Uroczystość jego nadania poprzedziła msza odprawiona na pl. Juranda przez arcybiskupa metropolitę warmińskiego dra Wojciecha Ziembę. Podczas liturgii zwracał on uwagę na podobieństwa między Kościołem a instytucjami państwowymi powołanymi do utrzymywania porządku.

- Przyświeca nam ten sam cel - wprowadzanie ładu, pokoju i poczucia bezpieczeństwa. Jest między nami dużo podobieństw, tylko metody realizacji naszych dążeń są różne - mówił arcybiskup, podkreślając, że Kościół zwraca się ku perspektywie wieczności, natomiast instytucje państwowe wprowadzają porządek ziemski. Podkreślał, że ład prawny ma służyć przede wszystkim człowiekowi, a nie być jedynie "zaliczaniem przepisów".

- Bogu dzięki coraz częściej spotykamy się w naszym społeczeństwie z takim właśnie podejściem do człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej - mówił.

HONOR I PRESTIŻ

Po mszy arcybiskup Ziemba poświęcił policyjny sztandar, który został później uroczyście przekazany szczycieńskiej jednostce. Symboliczne gwoździe przybili do drzewca m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Adam Supeł, przedstawiciel komendanta głównego policji insp. Mariusz Róg, komendant wojewódzki insp. Krzysztof Starańczak oraz członkowie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru - starosta Andrzej Kijewski, burmistrz Szczytna Paweł Bielinowicz oraz burmistrz Pasymia Lucyna Kobylińska. W imieniu policjantów za ofiarowany im symbol jednostki dziękował fundatorom komendant powiatowy insp. Sławomir Mierzwa.

- Sztandar będzie nie tylko uświetniał uroczystości policyjne, narodowe i kościelne, ale z pewnością podniesie prestiż naszej jednostki, uhonoruje jej dotychczasowe osiągnięcia, a w oczach społeczeństwa da wyraz uznania dla działań policji - mówił szef szczycieńskiej komendy.

DESZCZOWY FINAŁ

Nie każda jednostka może się poszczycić sztandarem. Do tej pory uhonorowano w ten sposób 120 komend. Sztandar otrzymują te, których funkcjonariusze wyróżniają się dyscypliną, wzorową służbą i szczególnymi osiągnięciami. Wszystkie zasługi jednostki muszą być podane we wniosku do Komendanta Głównego Policji. Później są one dokładnie sprawdzane przez Biuro Wywiadu Kryminalnego i Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Starania o sztandar dla szczycieńskich policjantów zaczęły się na dobre pod koniec lutego tego roku. Wtedy powstał Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru KPP w Szczytnie, w skład którego weszli przedstawiciele samorządów oraz duchowieństwa. Akt nadania podpisał minister MSWiA 11 lipca tego roku.

Uroczystość na pl. Juranda miała wyjątkową oprawę, którą zapewnił udział kompanii honorowej Oddziałów Prewencji Policji w Olsztynie oraz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Niestety, na policyjne święto przybyło niewielu mieszkańców miasta, na co wpływ miał pewnie niefortunny termin - w piątkowe południe większość przebywała w pracy.

Zakończenie uroczystości również było pechowe. Niemal zaraz po nadaniu sztandaru nad placem przeszła ulewa, która uniemożliwiła m.in. pokaz sprzętu wykorzystywanego do działań policji.

(łuk)

2006.09.13