Radni nie podjęli na razie decyzji w sprawie nadania nazwy nowemu rondu znajdującemu się na skrzyżowaniu ulic Wileńskiej, Polskiej, Piłsudskiego i Leyka. Wcześniej jedni optowali za tym, by nosiło ono miano Kresowiaków, drudzy – Honorowych Dawców Krwi PCK. Ostatecznie projekt uchwały w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad.

Kompromis z rondami
To, czy nowo powstałe rondo zostanie nazwane imieniem Kresowiaków, rozstrzygnie się podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej

Podczas wtorkowej sesji szczycieńscy radni mieli zająć się projektem uchwały dotyczącym nadania nazwy nowemu rondu znajdującemu się na skrzyżowaniu ulic Wileńskiej, Polskiej, Piłsudskiego i Leyka. Do wyboru mieli cztery propozycje: rondo im. Honorowych Dawców Krwi PCK, Polskiego Czerwonego Krzyża, Kresowiaków i Kazimierza Żugaja.

Najwięcej zwolenników zyskały pierwsza i trzecia. O nadanie rondu imienia Kresowiaków apelowała radna Teresa Moczydłowska z klubu PiS, prosząc swoje koleżanki i kolegów, aby w tym przypadku nie kierowali się klubową przynależnością czy sympatiami politycznymi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.