Obsługa komputera i umiejętność poruszania się w sieci to dziś niezbędne atrybuty na rynku pracy. Dobrze wiedzą o tym uczestnicy projektu zrealizowanego przez szczycieńskie Centrum Edukacji.

Komputer bez tajemnic

Prace związane z realizacją unijnego projektu "Komputer Twoją Sz@nsą" trwały od 3 stycznia do 13 kwietnia. W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych wykładowców brały udział 24 osoby z terenu powiatu. Projekt był skierowany do tych, którzy pracują w różnych firmach i instytucjach, a obsługa komputera nie jest im obca. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach. Pierwsza poznawała funkcje MS Office w biurze oraz zdobywała wiedzę na temat promocji firmy w internecie. Druga nabywała umiejętności z zakresu m.in. komputerowej edukacji księgowej, kadrowej oraz ekonomiczno-bankowej na bazie internetowych programów mulitimedialnych. Uczestnicy szkolenia spotykali się na zajęciach w Centrum Edukacji przy ul. Pola dwa razy w tygodniu. W sumie na zajęciach spędzili 90 godzin. W piątek 21 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego wręczono biorącym w nim udział zaświadczenia ukończenia kursu oraz certyfikaty.

- Myślę, że to szkolenie zachęci was do dalszej edukacji informatycznej - mówiła koordynator kursu, dyrektor Centrum Edukacji Monika Hausman-Pniewska.

O tym, że zakończony projekt może być wstępem do kontynuowania nauki wspominał również prezes Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Henryk Narwojsz. Reprezentowana przez niego instytucja był projektodawcą przedsięwzięcia. Zachęcał on uczestników szkolenia, by korzystali z dostępnych w sieci form dokształcania oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Bez ciągłego uzupełniania wiedzy ciągle ktoś nas wyprzedza - uzasadniał potrzebę dalszych szkoleń Henryk Narwojsz.

Osoby, które przez trzy miesiące poznawały tajniki internetu, zgodnie przyznają, że zdobyta wiedza przyda się im w codziennej pracy.

- Takie szkolenia są bardzo potrzebne. Podnoszą nie tylko nasze kwalifikacje, ale też dają większą wiarę w siebie - mówi Agnieszka Walkowska-Walkiewicz zajmująca się organizacją staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie.

Jej zdaniem kurs był bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Każdy jego uczestnik miał osobne stanowisko pracy, często wykorzystywano też pomoce naukowe.

- Podczas kursu uporządkowałam i wzbogaciłam posiadaną już wiedzę. Bez tego szkolenia na pewno nie poradziłabym sobie na kolejnym, który właśnie rozpoczynam - dodaje inna uczestniczka, nauczycielka nauczania początkowego Mariola Niewińska.

(łuk)

2006.04.26